Consultatieronde actualisering corporate governance code

Herziene-Corporate-Governance-code

Tot 17 april 2022 kan iedereen die betrokken is bij, of een mening heeft over (de werking van) de Corporate Governance Code die voor het laatst in 2016 is herzien een reactie geven op het consultatiedocument. In dit document worden voorstellen gedaan voor vernieuwing van de code, onder andere door meer nadruk te leggen op ESG (Environmental, Social & Governance) -bestuurscriteria, en op duurzaamheid.