Over

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In de podcast gaan Marco en Hartger in gesprek met elkaar en met gasten over de vraag hoe het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap het best kan worden ingericht én geoperationaliseerd teneinde te leiden tot de beste resultaten voor de organisatie.

Net als deze podcast gaat het bij goede governance bijna altijd ook om het gesprek. Het gesprek tussen partijen, het gesprek met de doelgroep, de medewerkers, de andere stakeholders. Wil je bijdragen aan dit gesprek? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Beeld-Marco-2

Marco Frijlink

Marco (1970) is directeur-bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Al zijn hele leven is Marco bestuurlijk betrokken bij het onderwijs. Dat begon met een lidmaatschap van de leerlingen- en medezeggenschapsraad op zijn middelbare school, waarna een MR en GMR-lidmaatschap op de school van zijn kinderen volgde. Hij was bestuursvoorzitter van een stichting voor primair onderwijs in het midden van het land en zit en zat in raden van toezicht in het primair en het voortgezet onderwijs.

LinkedIn: Marco Frijlink

Hartger Wassink

Hartger (1971) is zelfstandig adviseur voor bestuur en toezicht. Hij heeft een achtergrond als organisatiepsycholoog en onderzoeker in het onderwijs. Hij heeft ervaring als bestuurder-vrijwilliger en toezichthouder bij kleine en grotere organisaties. Sinds 2012 begeleidt hij raden van toezicht en -commissarissen in het onderwijs en andere sectoren. Zijn drijfveer is goed bestuur voor iedereen: bestuur dat werkt voor iedereen, en geen oneigenlijke drempels opwerpt voor wie er een rol in wil spelen.

LinkedIn: Hartger Wassink

Beeld Hartger 4