undraw_audio_conversation_re_ptsl

Dé podcast over Governance

In deze podcast spreken Marco Frijlink en Hartger Wassink met elkaar en met gasten over het onderwerp 'governance'; hoe werken bestuur, toezicht en medezeggenschap optimaal samen om te komen tot het realiseren van de doelen van de organisatie? Het onderwerp wordt van alle denkbare kanten belicht, waarbij elk antwoord meestel weer nieuwe vragen oproept.

Laatste afleveringen

Aflevering 3

In deze aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek met Marilieke Engbers. Op 21 mei verschijnt haar nieuwe boek ‘Eenzaam aan de top’ (geschreven samen met Pim Bouwman). Het boek gaat over het ongezegde, macht en denkfouten in de bestuurskamer. In het gesprek gaat Marilieke uitgebreid in op de totstandkoming van haar nieuwe boek en…

Beluister podcast about Aflevering 3

Aflevering 2

In deze aflevering draait het om professionalisering van het intern toezicht en de rol die de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK daarbij speelt, waarover we onder andere Sam Terpstra interviewden. Ook kijken we naar het onderzoek van VOS/ABB over de bezoldiging van toezichthouders en hebben we actuele tips over boeken en webinars.

Beluister podcast about Aflevering 2

Aflevering 1

In deze eerste aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek over de beloning van raden van toezicht. Zij spreken o.a. met Hans Teegelbeckers, directeur van VOSABB, die zich onlangs uitsprak over de hoogte van deze beloningen en gaan op zoek naar manieren om tot maatschappelijk draagvlak van de beloningen te komen.

Beluister podcast about Aflevering 1
Beeld-Marco-en-Hartger-zonder-tekst

Over deze podcast

Hartger en Marco hebben allebei vanuit verschillende perspectieven ervaring met bestuur, toezicht en medezeggenschap en dan vooral in het onderwijs. Uit die hoek komen dan ook veel onderwerpen van gesprek, maar veel zaken zijn ook buiten deze sector van toepassing en van voorbeelden van andere sectoren kan ook weer worden geleerd.  Hartger en Marco spreken onbevooroordeeld met elkaar, en met gasten over wat hen opvalt, boeit en dwars zit.

Laatste topics

Onderzoek naar beloning toezicht in het onderwijs

Bestuurdersvereniging in het openbaar onderwijs VOS/ABB heeft een onderzoek gedaan naar de beloning van toezichthouders in het onderwijs. Het onderzoek levert een beeld op van de huidige praktijk van belonen, maar ook van de manier waarop zowel toezichthouders zelf, als bestuurders in het onderwijs aankijken tegen dit vraagstuk. Meer informatie en het hele onderzoek op…

Bekijk topic about Onderzoek naar beloning toezicht in het onderwijs

Consultatieronde actualisering corporate governance code

Tot 17 april 2022 kan iedereen die betrokken is bij, of een mening heeft over (de werking van) de Corporate Governance Code die voor het laatst in 2016 is herzien een reactie geven op het consultatiedocument.

Bekijk topic about Consultatieronde actualisering corporate governance code

Gemeenteraad Alkmaar draait benoeming RvT-leden Ronduit terug

De gemeenteraad van Alkmaar heeft op 17 februari besloten de herbenoeming van 2 leden van de raad van toezicht van Stichting Ronduit, terug te draaien.

Bekijk topic about Gemeenteraad Alkmaar draait benoeming RvT-leden Ronduit terug