Aflevering 2

Beeld-Marco-2

In deze aflevering gaan we dieper in op de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK, de beroepsvereniging van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang. Met Sam Terpstra, een van de onderzoekers van de vereniging spreken we over de rol van de code in de praktijk. Daarnaast gaan we nog even verder met het thema bezoldiging van toezichthouders, want VOS/ABB heeft een onderzoek gedaan naar de feitelijke gang van zaken én de vraag wat toezichthouders en bestuurders daar eigenlijk van vinden.